Suunnittelun onnistumisen lähtökohtana on ymmärtää ja varmistaa, että mitä toiveita, 

tarpeita ja vaatimuksia asiakkaalla on sisustukselle sekä mitä rajoituksia tila asettaa. 


Asiakas- ja tilakartoitus

Asiakaskartoituksen tarkoituksena on selvittää ja samalla löytää henkilökohtainen haluttu tyyli. Tutustumme kartoituksen aikana suunniteltavaan tilaan, jos se on mahdollista. Jos kyseessä on tila, johon ei pääse tai se on rakenteilla, niin tutkimme sitä pohjakuvan ja muiden piirustuksien avulla.

Käymme avointa keskustelua toiveista ja tarpeita. Kuvakollaasit, lehdet ja muut visuaaliset elementit auttavat ymmärtämään mitä halutaan. On hyvä tarkistaa kuvien kautta, että molemmat ovat ymmärtäneet toisiaan, koska sanat voivat tarkoittaa asiakkaalle ja suunnittelijalle eri asiaa.

Samalla tilan rakenteelliset asiat tutkitaan ja mahdolliset tarpeelliset muokkaus mahdollisuudet. Tilaa hahmottaessa huomioidaan peruselementit kuten lattia, seinät, katto ja aukotukset. Tilassa liikkumiseen vaikuttavat poistumisreitit. Ikkunoiden sijainnit ja ilmansuunnat kertovat luonnonvalon määrän ja sävyn. Tila ja sen arkkitehtuuri sijoittuu aina suurempaan kokonaisuuteen ja sen ympäristö saattaa vaikuttaa myös suunnitelmaan.

 

Toimeksianto

Kartoituksen aikana käydään läpi tilasuunnitelman laajuus eli hahmotetaan mitä asiakas haluaa ja tarvitsee tilasuunnittelulta. Suunnittelupalveluita on pienistä tilakonsultaatioista laajempaan kokonaisvaltaiseen, viimeisteltyyn suunnitteluun ja sen välillä on monenlaisia suunnittelupalveluita. Perusteellisen kartoituksen jälkeen lähetämme asiakkaalle ehdotuksen suunnitelman sisällöstä ja suunnittelupalkkiosta. Tämän jälkeen asiakas voi tehdä suunnittelutilauksen ja suunnittelutyö voidaan aloittaa.

 

Alustava suunnitelma ja välipalaveri

Välipalaverissa/palavereissa esitellään suunnitelmat, jotka koostuvat pohjapiirroksista ja muista kuvista sekä materiaaleista. Kuvien avulla havainnollistetaan ehdotettuja sisustusvalaisimia, irto- ja kiintokalusteita sekä niiden asetteluja. Samalla käydään läpi mahdollisia rakenteellisia muutoksia, tutkiaan pinta- ja muita materiaaleja, värejä sekä valaistusta. Tämä on erittäin tärkeä vaihe ja rohkaisemme asiakkaitamme antamaan mahdollisimman paljon palautetta varmistaaksemme, että suunnitelma on oikeilla raiteilla.


 


Suunnitelman eteneminen

Kun asiakas on hyväksynyt konseptin ja antanut vihreää valoa suunnitelman etenemiselle, niin päästään hiomaan ja viimeistelemään suunnitelmaa. Kaikki lopulliset tilapiirustukset, ohjeistukset ja mittatilaustyönä tehtävät puusepän huonekalukuvat tehdään valmiiksi. Irtokalusteista, valaisimista, varusteista, tekstiileistä, pintamateriaaleista ym. LVIS-asioista tehdään listat ja avustavat kuvat sekä huonekortit. Keskustellaan ja varmistetaan eri urakoitsijoiden sekä asiantuntijoiden kanssa, että suunnitelma saadaan onnistuneesti toteutumaan. Asiakkaan kanssa voidaan sopia vielä yksityiskohtia ja hiota niitä, jotta lopputuloksesta tulee varmasti mieluisa.

Valmiiden dokumenttien avulla voidaan laskea tarkempaa sisustuksen toteutuksen budjettia, hankkia tuotteet ja toteuttaa toivottu sisustus.  

Toteutus

Työaikataulu sovitaan ja täsmennetään tarvittaessa. Kun kaikki tarvittavat vaatimukset on täytetty ja tarvittavat sisustustyöntekijät palkattu ja selvitetty suunnitelman sisältö, niin työt pääsevät alkamaan.  

Jos asiakas toivoo ja tilaa projektinvalvonnan, niin suunnittelija osallistuu säännöllisiin kokouksiin ja varmistaa, että suunnitelma toteutetaan tarkkojen esitelmien mukaisesti ja että projekti etenee suunnitellusti. Projektin etenemistä valvotaan alusta loppuun ja asiakasta pidetään ajan tasalla. Asiakkaan halutessa suunnittelija voi vielä viimeistellä tilan sisustuksen valmiiksi, kuten laittaa paikalleen irtokalusteet, koriste-esineet, taulut, peilit, matot, verhot ja muut tekstiilit.